Algemene voorwaarden

wat info

Algemeen
Bij het bezoeken van deze website en bij het mogelijk gebruik van informatie op deze website zijn alle voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. "Bloem van Damascus" waarnaar wordt verwezen op deze website en in deze disclaimer wordt verstaan Bloem van Damascus. evenals alle aangesloten bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, moeder-, zuster- en dochterondernemingen, evenals bedrijven die worden bestuurd door franchisenemers volgens de franchiseformule "Bloem van Damascus".

Informatie
Alle op deze website vermelde of verkregen informatie is van algemene informatieve aard en is alleen bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie kan niet worden geïnterpreteerd als persoonlijk of zakelijk advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan niet worden uitgesloten dat enige informatie onjuist of onvolledig is. Bloem van Damascus garandeert niet de juistheid van de aard en inhoud van de informatie die op deze website wordt vermeld of die via deze website is verkregen.

Verboden gebruik
Het is niet toegestaan om informatie zoals vermeld op deze website te gebruiken voor ander gebruik dan algemeen gebruik, en in het bijzonder niet voor commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website, de inhoud van deze website en de informatie op deze website te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te verspreiden of (beschikbaar of anderszins) beschikbaar te stellen aan derde partijen, of om deze ter beschikking te stellen aan derde partijen. partijen, zonder voorafgaande toestemming van Bloem van Damascus.
Links en verwijzingen
Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bloem van Damascus houdt geen toezicht op die andere websites en heeft geen controle over die andere websites. Bloem van Damascus garandeert dan ook niet de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze andere websites of de beschikbaarheid en werking van deze andere websites.

Beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website
Bloem van Damascus doet er alles aan om onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website te voorkomen. Bloem van Damascus garandeert echter niet dat deze website volledig vrij is van onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website of andere technische problemen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Bloem van Damascus is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard en omvang dan ook) die direct of indirect verband houdt met het bezoek en gebruik van deze website, met de informatie vermeld op of verkregen via deze website, met keuzes (van welke aard dan ook) door de bezoeker / gebruiker van deze website gemaakt op basis van de inhoud van deze website, met informatie vermeld op of verkregen via andere websites waarnaar deze website verwijst, met onderbrekingen in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze website, of met computerproblemen zoals een gevolg van by / virussen, wormen, Trojaanse paarden, etc. verkregen door het bezoek / gebruik van deze website.

Bloem van Damascus is in het bijzonder niet aansprakelijk voor zowel de gevolgen van het gebruik (van welke aard en omvang dan ook) van de gegevens vermeld op de pagina voeding van deze website, als voor de gevolgen (van welke aard en omvang dan ook) van onjuiste, onvolledige en late verzending en verwerking van applicatiegegevens en informatie via deze website.

Intellectueel eigendom
Het ontwerp en concept van deze website en de onderliggende database, alle informatie vermeld op deze website en alle (delen van) de logo's, merken, patenten, handelsnamen, slogans, foto's en ander grafisch materiaal vermeld op deze website behoren toe aan Bloem van Damascus of aan licentiegevers van Bloem van Damascus, en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelsnaamrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bloem van Damascus draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over op de bezoeker / gebruiker van deze website.

Wijzigingen / wijzigingen disclaimer
Bloem van Damascus behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De bezoeker / gebruiker van deze website is altijd gebonden aan de nieuwste versie van deze disclaimer.

geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot (het bezoek aan / gebruik van) deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot (het bezoek aan / gebruik van) deze website zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Jouw winkelwagen
Totale prijs van bestelling:

Totale prijs:
GA NAAR AFREKENEN

Cookies & GDPR

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Privacybeleid.